Alle rechten voorbehouden. Niets uit/van deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, zonder daar vooraf toestemming voor te hebben gevraagd aan:

Tendi

t.a.v. De directie
Comeniusstraat 16

1817 MS Almaar

Fax: +31 (0)72-7513755

info@tendi.nl